การเพาะพันธุ์ปลาเทวดาดำ

การเพาะพันธุ์ปลาเทวดาดำ

ปลาเทวดาดำ
ปลาเทวดาดำ

ปลาเทวดาเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่ม Cichlids เช่น เดียวกับปลาปอมปาดัวร์และปลาหมอสี  ปลาในกลุ่มนี้จะมีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวและหวงถิ่นอาศัย เมื่อถึงช่วงวัยเจริญพันธุ์จะจับคู่กันเพื่อผสมพันธุ์วางไข่และแยกตัวออกมาต่างหาก  สร้างอาณาเขตของคู่ตัวเอง การเพาะขยายพันธุ์ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้  จีคลับ-บาคาร่าออนไลน์.net

การคัดพันธุ์และการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

    การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาเทวดานั้น ต้องให้มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์  มีความสมบูรณ์แข็งแรง  การแยกเพศสามารถสังเกตได้ง่ายจากลักษณะภายนอก  คือ  ปลาเพศผู้มีส่วนหัวโหนกนูนกว่าเพศเมียและมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย   ติ่งเพศผู้จะมีลักษณะเล็กเรียวแหลมยื่นออกมา    ส่วนติ่งเพศเมียจะใหญ่   ป้าน   ทู่   ยื่นออกมา   ปลาเทวดาพร้อมที่จะผสมพันธุ์วางไข่ได้   เมื่อมีอายุ   8-10 เดือน  ปลาชนิดนี้มีพฤติกรรมในการเลือกคู่ผสมพันธุ์เอง  การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่ยังไม่ได้จับคู่กันนั้น ควรเลี้ยงรวมกันในตู้กระจกขนาดใหญ่  ปูพื้นด้วยกรวดขนาดเล็ก   และปลูกพรรณไม้น้ำลงไปด้วยเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ    น้ำที่ใช้เลี้ยงอาจเป็นน้ำคลอง  แม่น้ำหรือน้ำบาดาลที่ผ่านการกรอง   หรืออาจใช้น้ำประปาก็ได้ แต่ต้องพักไว้ไห้คลอรีนระเหยออกหมดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน      ใช้แอร์ปั๊มเพิ่มลมในตู้ตลอดเวลา  ให้อาหารวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง โดยให้อาหารมีชีวิต  ได้แก่  ลูกน้ำ  หนอนแดง  หรืออาหารเม็ดขนาดเล็ก  และคอยสังเกตพฤติกรรมการเลือกจับคู่กันเอง   การจับคู่เพื่อผสมพันธุ์นั้น   จะสังเกตได้จากปลาตัวผู้จะว่ายเคียงคู่กับปลาตัวเมียและจะพยายามกันปลาตัวอื่น   สร้างอาณาเขตของตัวเองไม่ให้ตัวอื่นเข้าใกล้       แสดงให้รู้ว่าปลาจับคู่พร้อมที่จะผสมพันธุ์วางไข่  แล้วจึงทำการแยกพ่อแม่ปลาคู่นั้นออกมาเพื่อเพาะพันธุ์

การเพาะพันธุ์

ตู้กระจกสำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทวดา   ควรจะเป็นตู้ ขนาด 36 นิ้ว ปูพื้นด้วยกรวดขนาดเล็กและปลูกพรรณไม้น้ำลงไป ชนิดพรรณไม้น้ำที่แนะนำ คือ อเมซอน เนื่องจากมีใบกว้างหนา   แข็งแรง    เหมาะสำหรับเป็นที่วางไข่ปลาเทวดา   ปลาเทวดาเป็นปลาที่ไข่ติดกับวัสดุ    หากไม่ใส่พรรณไม้น้ำลงไปในตู้   จะต้องใส่วัสดุสำหรับให้ไข่เกาะติดลงไป   เช่น   การใส่แผ่นกระจก   ท่อ PVC  หรือแผ่นพลาสติก   วางเอียงกับพื้นตู้ประมาณ   30 – 60   องศา   โดยขนาดของวัสดุที่ใส่ลงไปควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  จึงจะเหมาะสมสำหรับเป็นที่วางไข่ของปลาเทวดาในตู้เพาะพันธุ์ จะมีการใช้แอร์ปั๊มเพิ่มออกซิเจนในน้ำตลอดเวลา ก่อนการผสมพันธุ์วางไข่พ่อแม่ปลาจะทำความสะอาดบริเวณที่วางไข่โดยการอมน้ำแล้วพ่นไปบริเวณนั้นจากนั้นแม่ปลาจะวางไข่ติดกับใบพรรณไม้น้ำหรือแผ่นวัสดุที่วางไว้และตัวผู้จะว่ายเข้าไปปล่อยน้ำเชื้อผสมกับไข่ทันที  การผสมพันธุ์วางไข่จะใช้เวลาประมาณ 1 – 2  ชั่วโมง  แม่ปลาจะวางไข่ครั้งละประมาณ 300-2,000 ฟอง