การเลี้ยงปลาทองตามหลักฮวงจุ้ย

การเลี้ยงปลาทองตามหลักฮวงจุ้ย

การเลี้ยงปลาทอง
การเลี้ยงปลาทอง
 ในสมัยก่อนที่ประเทศจีนคนที่จะเลี้ยงปลาทองได้ จะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์,ขุนนาง,พ่อค้าหรือเศรษฐีเท่านั้น เพราะปลาทองสมัยนั้นมีราคาแพงมาก ซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถหามาเลี้ยงได้ และการเลี้ยงปลาทองนั้นสามารถบ่งบอกถึงฐานะว่าเป็นอย่างไร  ความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือ เชื่อกันว่าถ้าบ้านเรือนใดเลี้ยงปลาทองอยู่ในบ้าน จะเปรียบเสมือนมีทองอยู่ในบ้านและจะนำความร่มเย็น,โชคลาภ,อำนาจและบารมีให้แก่ผู้ที่เลี้ยง  กล่าวได้ว่าน้ำคือความร่มเย็นเป็นสุข และการไหลเวียนของน้ำ คือการทำให้การค้าราบรื่นสุดท้ายคือปลาทองจะนำความมั่งคั่งมาสู่คนเลี้ยง สรุปได้ว่าผู้ใดเลี้ยงปลาทองไว้ในบ้านจะนำความร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายขึ้นเงินทองไหลมาเทมานั่นเอง  จีคลับ-บาคาร่าออนไลน์.net

การเลี้ยงปลาทองเสริมบารมีจะมีปัจจัยอยู่ 4 ข้อ
1. ลักษณะของตู้ปลา
2.จำนวนปลาที่เลี้ยง
3.สีของปลาที่เลี้ยง
4.ลักษณะของปลาที่เลี้ยง