คำศัพท์น่ารู้สำหรับนักกัดปลามือใหม่

คำศัพท์น่ารู้สำหรับนักกัดปลามือใหม่

หู – ครีบที่ใช้ว่ายน้ำ มี 2 ข้าง อยู่บริเวณหัวของปลา
ชายน้ำ – ครีบท้อง มีลักษณะยางไปถึงหาง
กระโดง – ครีบหลังมีลักษณะกลมๆอยู่บนหลังของปลา
ตะเกียบ – มี 2 อันอยู่ใต้ท้อง
แป้นหาง – คือ เกร็ดบริเวณโคนหาง
หลอดน้ำ – มีลักษณะเป็นเว้นอยู่บริเวณใบหาง
บ่อเลือด – อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างปากกับตาหรือใต้ตา
ซากั๊ก – คือ จุดที่อยู่ใต้คาง มี 2 ข้าง
ลำคอ – อยู่บริเวณรอยต่อของคอกับลำตัวจะมีหูอยู่ตรงกลาง
เนื้อหนัง – คือ เกร็ดของปลา
เขี้ยว – คือ ฟันของปลาที่ใช้ในการต่อสู้
รอย – ขนาดของปลา
ลูกบ่อดิน – คือ ปลาที่เลี้ยงในบ่อดินตั้งแต่กำเนิด
ลูกอ่าง,กระถาง – เป็นปลาที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
ลูกนอก – คือ ปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม
ลูกร้อย – คือ ปลาที่เกิดในไทยมีพ่อและแม่เป็นลูกนอกนำเข้า
เหลี่ยม,โหล – คือ ภาชนะที่ใส่ในการเลี้ยงปลา
เชิงกัด – คือ ลีลาการกัดของปลา
ลูกไล่ – คือ ตัวเมียเล็กๆ
พาลปลา – คือ การนำปลาตัวผู้มาใส่ในตู้ปลาตัวเมีย
การทงปลา – คือ การหมักปลา
ซุ้มเขี้ยว – ที่เลี้ยงปลา
นอนตัวเมีย – คือ การนำตัวเมียไปใส่ในโหลตัวผู้แล้วทิ้งไว้ทั้งคืน
ขยับเหงือก – เป็นอาการปั่นหัวของปลาที่กำลังจะถอดเขี้ยว
การหาว – เป็นการบ่งบอกว่าปลาอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์และมีเขี้ยว

ปลากัดไทย
อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลากัดเก่ง
1.) ลุกน้ำ
2.) ไรแดงหรือรฝุ่น
3.) หนอนแม่น้ำหรือไส้เดือนแม่น้ำ
4.) ไรทะเลหรือไรนางฟ้า