ปลากัดช้าง

ปลากัดช้าง

ชื่อไทย: ปลากัดช้าง, ปลากัดน้ำแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Betta pi (Tan, 1998)
ขนาดเมือโตเต็มวัย: 10-12 เซนติเมตร
ถิ่นอาศัย: ป่าพรุ ทางภาคใต้ของประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป: ปลากัดช้างเป็นปลากัดในกลุ่มอมไข่ (Mouthbrooder) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีรายงานพบการกระจายพันธุ์ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย
ชื่อ Betta pi คำว่า pi(พาย) มาจากเอกลักษณ์ของปลา เมื่อปลาขึ้นสีจะเห็นเป็นตัว PI ดำๆที่ใต้คาง  PI ทางอตรรกยะะมีค่าประมาณ 22/7 หรือ 3.14159265
สถานภาพปัจจุบันถูกคุมคามแหล่งที่อยู่อาศัย

          ปลากัดช้าง หรือ ปลากัดน้ำแดง (อังกฤษ: Peat fighting fish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Betta pi) ปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ (Osphronemidae)

          มีรูปร่างป้อมสั้น ครีบหลังยาว ครีบท้องเป็นเส้นยาว ครีบก้นยาว ปลายครีบเรียวยาว ครีบหางค่อนข้างใหญ่ หัวโต ปากกว้าง เกล็ดใหญ่ ส่วนหัวละลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลแดง มีลายใต้คางซึ่งมีลักษณะเหมือนสัญลักษณ์พาย (π) อันเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ ใต้ขอบตาเป็นสีส้มเข้มในตัวผู้ ครีบสีจางมีเหลือบสีเขียวอ่อน ปากสีคล้ำ มีรอยสีคล้ำเป็นรูปโค้งและมีแถบ 2 แถบติดกันที่ใต้คางและริมฝีปากล่าง

          นับเป็นหนึ่งในปลากัดอมไข่ ที่พบได้ในประเทศไทย จัดเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุด โดยสามารถโตเต็มที่ได้ถึง 12 เซนติเมตร แต่เฉลี่ยทั่วไป 9 เซนติเมตร ซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดด้วยในบรรดาปลากัดทั้งหมดที่พบในประเทศไทย พบในป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ของประเทศไทย โดยอาศัยในน้ำที่มีสีชาหรือสีแดง อันเกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่อนข้างต่ำ (ประมาณ pH 5-6) เป็นปลาที่ไม่ดุร้าย ก้าวร้าว เหมือนพวกปลากัดประเภทก่อหวอด จึงสามารถเลี้ยงรวมกันได้หลาย ๆ ตัว

          สถานภาพเป็นปลาที่ถูกคุกคามทางด้านถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ จัดเป็นปลาเฉพาะถิ่น ปัจจุบัน สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในสถานที่เลี้ยง