ปลากัดอมไข่กระบี่

ปลากัดอมไข่กระบี่

         

          ปลากัดอมไข่กระบี่ หรือ ปลากัดหัวโม่งกระบี่ (Betta simplex) เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง  อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae เป็นปลากัดประเภทอมไข่ (Mouthbrooder) ชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทย ปลาตัวผู้มีสีสันสวยงาม ครีบหลัง ครีบท้อง และครีบหางสีแดง ครีบท้องจะมีริมสีน้ำเงิน ปลาตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า หัวแหลมกว่า และสีสันไม่สวยงามเท่าตัวผู้ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 8 เซนติเมตร

ปลากัดอมไข่กระบี่ หรือ ซิมเพลกซ์ เป็นปลากัดอมไข่ที่มีสีสันสวยงามที่สุดของประเทศไทย และพบปลากัดชนิดนี้ ในแหล่งน้ำแถบจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียงเท่านั้น ไม่พบในแหล่งอื่นๆในโลกครับ เป็นที่ต้องการของนักเลี้ยงปลาทั้งไทยและต่างประเทศ

ปลากัดอมไข่กระบี่ เป็นปลาที่พบเฉพาะกอหญ้าริมลำธารที่น้ำไหลเอื่อย ๆ ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลมาจากภูเขาหินปูนที่น้ำมีความกระด้างและมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 7.5–8.5 มีแคลเซียมคาร์บอเนตละลายสูง ในเขตจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น จัดเป็นปลาที่พบได้น้อยและถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย แต่ปัจจุบัน สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในที่เลี้ยงโดยมนุษย์

ปลากัดชนิดนี้เลี้ยงยาก แต่อึดค่อนข้างมากบางครั้งเวลานำมากัดกัน ปลากัดชนิดนี้ต้องการที่กว้างพอสมควร ควรเลี้ยงในตู้ขนาด 12 นิ้วขึ้นไป สำหรับปลาประมาณ 4 ตัว สามารถเลี้ยงรวมกันได้โดยไม่กัดกัน น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำประปาพัก การจัดที่เลี้ยงให้รกๆด้วยพืชน้ำ

ซึ่งเพศเมียจะไม่มีสีสันที่สวยงาม ตลอดจนไม่มีแถบสีดำและสีฟ้าชัดเจนครับ บางตัวจะเห็นเป็นแถบจางๆเวลาใกล้ผสมพันธุ์ ไม่ชัดเจนเหมือนตัวผู้

อาหาร แนะนำเป็นอาหารสำเร็จรูป เช่นเตทตร้าบิท จะช่วยลดปัญหาการติดโรคได้ดี
ส่วนอาหารสด ก็เหมือนปลากัดทั่วไป