วิธีการเลี้ยงปลากัด

วิธีการเลี้ยงปลากัด

ปัจจุบันปลากัดไทยถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีหลายสายพันธ์ุและมีลักษณะและสีสรรสวยเด่นเฉพาะตัวของสายพันธ์ุต่างๆ จึงไม่แปลกใจที่ใครๆที่ชื่นชอบกับความสวยงามของปลากัดต่างค้นหาและเลือกที่จะนำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นและสำหรับเกษตรกรหรือท่านไหนที่มีใจรักในการเลี้ยงปลาก็จะดีไม่น้อยที่จะทำการเพาะพันธ์ุปลากัดเพื่อจำหน่ายรายได้งามแน่นอน และวันนี้เราก็มีเคล็ดลับและวิธีการเลี้ยงปลากัดมาฝาก ไปดูกันดีกว่าว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง

ปลากัดไทย

ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงปลากัดเบื้องต้น

  • หากเลี้ยงแบบซื้อมาหรือหามาได้แบบเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ุก็ให้เลี้ยงแบบแยก ตัวละตู้หรือใส่ขวดโหลขวดแก้วแล้วแต่ หากระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสติกกั้นระหว่างตู้ไม่ให้ปลากัดเห็นกัน อาหารที่ให้ก็เป็นลูกน้ำ,ไรแดง ใส่พืชน้ำจอกแหนไปในโหลที่เลี้ยง ใส่ใบหูกวางแห้งสักใบหรือสองใบในขวดหรือโหลแก้วที่เลี้ยง เปลี่ยนน้ำเมื่อน้ำเริ่มกลิ่นไม่ดีและเน่าเสีย

ปลากัดไทย