วิธีอนุบาลลูกปลากัด

วิธีอนุบาลลูกปลากัด

ไข่ปลากัดจะฟักเป็นตัวหลังจากได้รับการผสมน้ำเชื้อประมาณ36 ชั่วโมง โดยในช่วงแรกจะมีถุงอาหาร ติดตัวมาด้วย ดังนั้นช่วง3-4 วันแรกจังยังไม่ต้องให้อาหาร หลังจากถุงอาหารยุบหมด ควรให้ใข่แดงต้มสุกกรองผ่านกระชอนตาถี่ให้อาหารวันละ ครั้งเป็นเวลา 3-5 วัน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นตัวอ่อนของไรแดง ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นไรแดงตัวเต็มวัย เลี้ยงต่อไปจนกระทั่งปลาสามารถ กินลูกน้ำได้ประมาณ สัปดาห์ ลูกปลาบางตัวจะเห็นสี ช่วงนี้อาจจะเร่งการเจริญเติบโตโดยเพิ่มการให้อาหารทีละน้อยอาจจะให้ได้ 3-4 ครั้ง/วัน ช่วงนี้ลูกปลาสามารถกินอาหารได้หลายชนิด  วันนี้เรามาดูวิธีการวิธีอนุบาลลูกปลากัดกันดีกว่า

วิธีอนุบาลลูกปลากัด

วิธีอนุบาลลูกปลากัดก่อนแยกใส่ขวด

  • หลังจากที่ไข่ของปลากัดเกาะในหวอดแล้วประมาณ2-3วัน ก็จะเห็นเป็นตัวห้อยออกมาจากหวอดแล้วอีกประมาณอีก2วันลูกปลากัดก็จะสามารถว่ายน้ำได้แล้ว
  • เริ่มให้อาหารมื้อแรกของลูกปลากัดได้เลยเพราะอาหารมื้อแรกของลูกปลากัดก็เหมือนกันกับลูกทารกที่ได้กินนมแม่นั่นเองค่ะ ให้อาหารประเภทไรแดงอาจจะกรองเอาเฉพาะตัวไรแดงเล็กๆเพื่อให้ลูกปลากัดได้กินอาหารได้ง่าย ส่วนพ่อพันธ์ุก็สามารถกินอาหารพร้อมๆกันกับลูกปลากัดไปได้เรื่อยๆ
  • ช่วงนี้อาจต้องใช้อ๊อกซิเจนเปิดเบาที่สุดช่วยด้วย และให้วางท่ออ๊อกไว้ไกลๆลูกปลา จะได้ช่วยในการที่ลูกปลากัดกินอาหารได้ดี
  • การให้อาหารลูกปลากัดให้วันละ1มื้อก็เพียงพอแล้ว และการที่เราปล่อยพ่อพันธ์ุไว้กับลูกนั้นก็คือ พ่อปลากัดจะช่วยเลี้ยงลูกและมีความสำคัญมาก หากลูกปลากัดตัวไหนอ่อนแอ พ่อพันธ์ุก็จะทำการอมลูกปลากัดไปเก็บไว้ในหวอด เพื่อเป็นการรักษาตามธรรมชาติของตัวเค้าเอง
  • เมื่อครบ 10-15 วันแล้ว ลูกปลากัดเริ่มแข็งแรงแล้วให้ตักพ่อพันธ์ุออกมา แล้วสำคัญที่สุดคือน้ำต้องดูแลไม่ให้เน่าเสียไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้อัตราการรอดของลูกปลากัดรอดได้น้อยมาก ใช้สายยางดูดเอาตะกอนหรือเศษสิ่งสกปรกออกแล้วค่อยๆปล่อยน้ำใหม่เข้าไปเบาๆ
  • ขั้นตอนการอนุบาลลูกปลากัดก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปค่ะ ที่สำคัญคือน้ำและอาหาร น้ำอย่าให้เน่าเสีย อาหารไม่ควรให้มากจนความจำเป็น ทีนี้ก็หมั่นสังเกตดูเมื่อลูกปลาโตเต็มที่และแข็งแรงก็ให้เริ่มคัดตัวที่โตแล้วแยกออกให้โหล เพื่อจำหน่ายหรือเพื่อไว้เพาะพันธ์ุต่อไปได้