เกี่ยวกับเรา

เมื่อพูดถึงปลากัด  ทุกคนก็จะพูถึงปลาหม้อ   ปลากัดสวยงามปลากัดจีน คิดว่าปลากัดมีหลายสปีชีส์  แต่ความจริง ปลากัด มีสปีชีส์เดียวเท่านั้น  เราจึงทำเว็บไซต์ปลากัดเพื่อให้ทุกคนที่สนใจในเรื่องปลากัด ได้ศึกษา  ความเป็นมา  สายพันธุ์ ประเภท  วิธีเลี้ยงวิธีให้อาหาร ปลากัด อย่างถูกต้อง