เทคนิคและวิธีการเพาะพันธุ์ปลากัด

เทคนิคและวิธีการเพาะพันธุ์ปลากัด

ปลากัดไทยถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีหลายสายพันธ์ุและมีลักษณะและสีสรรสวยเด่นเฉพาะตัวของสายพันธ์ุต่างๆ ใครที่ชื่นชอบกับความสวยงามของปลากัดต่างค้นหาและเลือกที่จะนำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นและสำหรับเกษตรกรหรือใครที่ชอบเลี้ยงปลาก็จะดีไม่น้อยที่จะทำการเพาะพันธ์ุปลากัดเพื่อจำหน่ายรายได้งาม

เพาะพันธุ์ปลากัด

เทคนิคและวิธีการเพาะพันธุ์หรือขยายพันธ์ุปลากัด

  • คัดเลือกพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุที่จะเพาะ เลือกสายพันธ์ุที่ต้องการ ปลากัดตัวผู้เลือกตัวโตแข็งแรงสีสวยพร้อมที่จะผสมพันธ์ุส่วนปลากัดตัวเมียเลือกตัวที่แข็งแรงพร้อมผสมพันธ์ุท้องเปล่งพร้องวางไข่
  • เตรียมอ่างหรือกะละมังเพื่อที่จะใช้ในการเพาะ ใส่น้ำ3ต่อ1ของอ่าง ใส่ใบหูกวางแห้งฉีกลงไป1-2ใบเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำและฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยใส่เกลือที่ไม่มีสารไอโอดีนลงไป1ช้อน ใส่พืชน้ำสาหร่ายน้ำลงไปในอ่าง เลียนแบบธรรมชาติให้กับปลากัด
  • นำขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำแล้วใส่ปลากัดตัวเมียลงไปแล้วนำไปวางในอ่างที่เตรียมไว้ ส่วนปลากัดตัวผู้ให้ปล่อยลงในอ่างเลย ปล่อยทิ้งให้ปลากัดเทียบกันและสร้างความคุ้นเคย และก็ให้ปลากัดตัวผู้ได้ก่อหวอดขึ้นมาด้วย
  • หาแผ่นพลาสติกมาปิดบ่อหรืออ่างที่เพาะ นำหินหรืออิฐก้อนเล็กมาวางทับไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัย ทิ้งช่องอากาศหายใจไว้เล็กน้อย ปิดทิ้งไว้1-2 คืน
  • เมื่อทิ้งปลากัดได้เทียบกันสักระยะ แล้วให้มาเปิดดูหากตัวผู้ได้ก่อหวอดขึ้นมาแล้ว ให้ปล่อยปลากัดตัวเมียในขวดที่ล่อปลากัดตัวผู้ไว้แล้วนั้นลงในอ่าง ปล่อยให้เค้าได้ทำการรัดกัน นำแผ่นพลาสติกมาปิดไว้เหมือนเดิม ทิ้งไว้1คืน
  • เปิดดูหากเห็นไข่เกาะในหวอดแล้ว และปลากัดตัวผู้เริ่มไล่กัดตัวเมียจนจนมุมแล้ว ให้ตักปลากัดตัวเมียแยกออก ส่วนปลากัดตัวผู้ให้ปล่อยไว้เช่นเดิม เพราะปลากัดตัวผู้มีความสำคัญต่อการเพาะไข่และสำคัญต่อการเลี้ยงลูกปลากัด