ปลากัดจีน

ชื่อสามัญภาษาไทย        ปลากัดจีน ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ    SIAMESE FIGHTING FISH ชื่อวิทยาศาสตร์            Betta splendens         เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลากัดครีบยาวมาช้านาน เข้าใจว่าอาจมาจากลักษณะครีบที่ยาวรุ่ยร่ายสีฉูดฉาดเหมือนงิ้วจีน ปลากัดจีนเป

ปลากัดลูกทุ่ง

ปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่ง (Trichopsis vittatus) ชื่อสามัญภาษาไทย         ปลากัดป่า ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ    STRIPED CROAKING GOURAMI ชื่อวิทยาศาสตร์            Trichopsis vittatus           ปลากัดอิสานเป็นปลากัดที่มีชั้นเชิงกัดที่สวยงามการกัด เก่งมาก

ปลากัดลูกผมส หรือ ปลากัดสังกะสี หรือ พันธุ์ลูกตะกั่ว

          ปลากัดลูกผสม   หรือพันธุ์สังกะสี   หรือพันธุ์ลูกตะกั่ว   เป็นลูกปลาที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลากัดลูกหม้อกับปลากัดลูกทุ่ง   โดยอาจผสมระหว่างพ่อเป็นปลาลูกหม้อกับแม่เป็นปลาลูกทุ่ง   หรือพ่อเป็นปลาลูกทุ่งกับแม่เป็นปลาลูกหม้อ   ได้ทั