ปลากัดหัวโม่งจันทบุรี

                    ปลากัดหัวโม่งจันทบุรี หรือ ปลากัดหัวโม่ง (Betta prima) ปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ (Osphronemidae) มีรูปร่างคล้ายปลากัดภูเขา (B. pugnax) ซึ่งเป็นปลากัดจำพวกอมไข่ (Mouthbrooder)

ปลากัดมหาชัย

         “ปลากัดมหาชัย” สายพันธุ์เฉพาะที่พบเฉพาะใน 3 สมุทร คือ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร รวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานคร กำลังจะหายไปจากสายน้ำ ขณะที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งพบข้อมูลทางพันธุกรรมที่บ่งชี้ว่า ปลาชนิดนี้เป็นสปีชีส์ใหม่สำหรับองค์ความ

ปลากัดช้าง

ชื่อไทย: ปลากัดช้าง, ปลากัดน้ำแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Betta pi (Tan, 1998) ขนาดเมือโตเต็มวัย: 10-12 เซนติเมตร ถิ่นอาศัย: ป่าพรุ ทางภาคใต้ของประเทศไทย ข้อมูลทั่วไป: ปลากัดช้างเป็นปลากัดในกลุ่มอมไข่ (Mouthbrooder) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีรายงา