ปลากัดช้าง

ชื่อไทย: ปลากัดช้าง, ปลากัดน้ำแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Betta pi (Tan, 1998) ขนาดเมือโตเต็มวัย: 10-12 เซนติเมตร ถิ่นอาศัย: ป่าพรุ ทางภาคใต้ของประเทศไทย ข้อมูลทั่วไป: ปลากัดช้างเป็นปลากัดในกลุ่มอมไข่ (Mouthbrooder) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีรายงา

ปลากัดจีน

ชื่อสามัญภาษาไทย        ปลากัดจีน ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ    SIAMESE FIGHTING FISH ชื่อวิทยาศาสตร์            Betta splendens         เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลากัดครีบยาวมาช้านาน เข้าใจว่าอาจมาจากลักษณะครีบที่ยาวรุ่ยร่ายสีฉูดฉาดเหมือนงิ้วจีน ปลากัดจีนเป

ปลากัดลูกทุ่ง

ปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่ง (Trichopsis vittatus) ชื่อสามัญภาษาไทย         ปลากัดป่า ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ    STRIPED CROAKING GOURAMI ชื่อวิทยาศาสตร์            Trichopsis vittatus           ปลากัดอิสานเป็นปลากัดที่มีชั้นเชิงกัดที่สวยงามการกัด เก่งมาก