ปลากัดจีน

ชื่อสามัญภาษาไทย        ปลากัดจีน ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ    SIAMESE FIGHTING FISH ชื่อวิทยาศาสตร์            Betta splendens         เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลากัดครีบยาวมาช้านาน เข้าใจว่าอาจมาจากลักษณะครีบที่ยาวรุ่ยร่ายสีฉูดฉาดเหมือนงิ้วจีน ปลากัดจีนเป