ปลากัดลูกทุ่ง

ปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่ง (Trichopsis vittatus) ชื่อสามัญภาษาไทย         ปลากัดป่า ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ    STRIPED CROAKING GOURAMI ชื่อวิทยาศาสตร์            Trichopsis vittatus           ปลากัดอิสานเป็นปลากัดที่มีชั้นเชิงกัดที่สวยงามการกัด เก่งมาก