ปลากัดหัวโม่งจันทบุรี

                    ปลากัดหัวโม่งจันทบุรี หรือ ปลากัดหัวโม่ง (Betta prima) ปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ (Osphronemidae) มีรูปร่างคล้ายปลากัดภูเขา (B. pugnax) ซึ่งเป็นปลากัดจำพวกอมไข่ (Mouthbrooder)