ปลากัดช้าง

ชื่อไทย: ปลากัดช้าง, ปลากัดน้ำแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Betta pi (Tan, 1998) ขนาดเมือโตเต็มวัย: 10-12 เซนติเมตร ถิ่นอาศัย: ป่าพรุ ทางภาคใต้ของประเทศไทย ข้อมูลทั่วไป: ปลากัดช้างเป็นปลากัดในกลุ่มอมไข่ (Mouthbrooder) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีรายงา